Monday, May 12, 2014

GUM

Intervención por SEGO en GUM ( Galería Urbana Monumental ) Tonala Jalisco, 2014.